Chwasty

Produkty Grzybobójcze

Chwasty to rośliny niepożądane, pojawiające się na obszarach uprawnych i szkodzące gatunkom uprawnym. Chwasty można podzielić na trzy grupy. Do pierwszej z nich zaliczają się rośliny segetalne, występujące na gruntach ornych.

Mimo nieustannego ich zwalczania, wciąż wpływają szkodliwie na jakość i wysokość plonów. Można wyróżnić też chwasty ruderalne, pojawiające się przy drogach oraz koło budynków. Ostatnim rodzajem chwastów są te, rosnące na łąkach i pastwiskach.

Chwasty konkurują z roślinami uprawnymi o światło, przestrzeń oraz zużycie wody. Ponadto, niektóre gatunki chwastów, takie jak: psianka czarna, szalej jadowity, szczwół plamisty, blekot pospolity czy starzec jakubek są toksyczne i niebezpieczne, zarówno dla ludzi, jak i zwierząt. Chwasty są również przyczyną rozprzestrzeniania się chorób oraz szkodników.

Zdolności adaptacyjne chwastów są naprawdę bardzo duże, co sprzyja ich szybkiemu rozwojowi oraz znacznie utrudnia ich zwalczanie. Szkodliwe rośliny rozprzestrzeniają się najczęściej za pomocą wiatru lub wody.

www.100greatestnysports.com