Dotacje unijne dla rolników

Unia Europejska to prawdziwy sprzymierzeniec Polskich rolników. Dzięki przyznawanym dotacjom, wielu posiadaczy gospodarstw polepszyło swą sytuację. Fundusze unijne pozwoliły rolnikom między innymi zakupić nowe maszyny oraz rozpocząć kolejne przedsięwzięcia.

Rolnicy mogą ubiegać się o wiele dotacji. Wśród nich warto by wymienić chociażby dotację na szkolenia i usługi doradcze. Dzięki nim rolnicy zyskują szansę na dalszy rozwój zawodowy.

Ciekawą propozycją dla młodych, początkujących rolników, jest również dotacja na ułatwienie startu. By ubiegać się o pomoc finansową tego rodzaju, należy spełniać kilka warunków. Jednym z nich jest ukończenie osiemnastego roku życia (nie można jednak przekroczyć czterdziestu lat).

Trzeba również posiadać odpowiednie wykształcenie oraz staż w pracy rolniczej. Rolnicy, którzy ukończyli już pięćdziesiąt pięć lat, mogą ubiegać się o renty strukturalne. Dotyczy to jednak tylko osób niebędących jeszcze na emeryturze i nieposiadających renty.

O taką formę pomocy mogą ubiegać się rolnicy, którzy przepracowali co najmniej dziesięć lat na gospodarstwie rolnym oraz przez pięć lat podlegali ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu.

Produkty uzupełniające www.bassetlandia.pl