Rolnictwo

Chów owiec

W dzisiejszych czasach owce hodowane są głównie na mięso, co jest spowodowane znacznym spadkiem zapotrzebowania

Chwasty

Chwasty to rośliny niepożądane, pojawiające się na obszarach uprawnych i szkodzące gatunkom uprawnym. Chwasty można