Wypadki komunikacyjne – wypłata odszkodowania po latach

Przed piętnastoma laty zginęła w wypadku samochodowym mama dwuletniego chłopca. Prawdę o tym z tragicznym w skutkach zdarzeniu poznał dopiero jedenaście lat po wypadku.

Wyjawiła mu ją babcia, która przez cały ten czas była jego prawnym opiekunem. Wraz z mężem otaczali opieką swego wnuka ponosząc wszystkie obciążenia z tym związane, ale nie byli w stanie stworzyć mu normalnego domu.

Nie było im łatwo, bo jako emeryci często nie mogli już zapewnić dziecku potrzebnych środków do prawidłowego rozwoju. Nie wiedzieli o tym, że mają prawo do wystąpienia o odszkodowanie za śmierć własnej córki.

Postanowili wreszcie w imieniu wnuka ubiegać się o nie. Ubezpieczyciel, do którego się zwrócili odmówił im pomocy i jakiejkolwiek wypłaty odszkodowania.

Sprawa więc znalazła się w sądzie. Sąd uznał w całości argumentację dziadków i zobowiązał towarzystwo ubezpieczeniowe do wypłaty zadośćuczynienia w wysokości stu tysięcy złotych.

Sąd drugiej instancji podtrzymał to postanowienie.

Anna Denis