Praca w trudnych warunkach

Po terrorystycznym ataku na WTC we wrześniu 2001 roku, w tzw. strefie zero pracowało kilkadziesiąt tysięcy ludzi.

Byli tam również Polacy, którzy uczestniczyli w akcji porządkowania i oczyszczania terenu po zawalonych wieżach. Strefa zero to najbardziej niebezpieczne miejsce, i wszyscy, którzy tam przebywali byli bardzo narażeni na skutki działania substancji toksycznych.

Było ich tam wiele, a kilkumiesięczna praca w tak bardzo szkodliwych warunkach nie sprzyjała zdrowiu pracujących tam ludzi. Już po zakończonej akcji oczyszczania gruzów zaczęli dostrzegać symptomy pogarszającego się stanu zdrowia.

Stworzono nawet specjalną listę chorób, na które zapadły osoby zatrudnione przy porządkowaniu strefy zero. Sąd w Nowym Jorku przyznał grupie 82 osób odszkodowanie za pracę w trudnych warunkach w wysokości 54 milionów dolarów.

W tej grupie znajduje się 47 Polaków. Wysokość indywidualnych rekompensat warunkują min.

problemy zdrowotne zatrudnionych po ataku terrorystów na WTC.

srodowisko.ekologiczny.edu.pl