Opieszałość lekarzy tragiczna w skutkach dla dwuletniej dziewczynki

Szpital w Sacramento w Kalifornii został pozwany przez rodziców dwuletniej dziewczynki do sądu. Oskarżyli oni lekarzy o nieudzielenie pomocy ich dziecku na czas. Kilka godzin oczekiwania w izbie przyjęć na zbadanie córki, doprowadziło do tragedii całej rodziny. U dziecka doszło do zakażenia organizmu paciorkowcem ropnym i lekarze w innym już szpitalu, żeby ratować życie, podjęli decyzję o amputacji kończyn.

Dziewczynka do końca życia skazana jest na korzystanie z wózka inwalidzkiego i przyjmowanie bardzo kosztownych leków. Cierpień fizycznych, jakich doznało dziecko, nie da się opisać ani w żaden sposób i niczym zrekompensować, strat moralnych rodziców również. Odszkodowanie uzyskane w wyniku ugody, po toczącym się procesie sądowym, pozwoli na pokrycie kosztów rehabilitacji i w miarę godne życie. Kwota, jaką zasądzono na korzyść rodziny wynosi 10 milionów dolarów, i jest najwyższą z dotychczas wypłaconych przez szpital w Kalifornii.

nps badania badania nps specjalnie badania