Akcjonariusze koncernu naftowego Jukos

www.zasilsie.pl

Stały Trybunał Arbitrażowy w Hadze nakazał Rosji wypłacenie 50 miliardów dolarów byłym udziałowcom Jukosu.

Podobne stanowisko zajął Europejski Trybunał Praw Człowieka.

Dzisiaj już nieistniejący koncern naftowy został doprowadzony przez władze rosyjskie do bankructwa.

Poszkodowani zarzucają władzom bezprawne działania, na skutek których zostali pozbawieni własnych majątków, a niektórzy nawet trafili do więzienia.

Rosja jak dotąd nie przyjmuje tych skarg i zarzutów i w rezultacie nie respektuje postanowień sądowych, uważa, że werdykty są niesprawiedliwe i nieuzasadnione.

Nie przedstawiła planu spłat odszkodowań zasądzonych dla byłych udziałowców Jukosu, nie dotrzymała wyznaczonych terminów.

Do działania więc przystąpili komornicy reprezentujący były koncern.

Zaczęli zajmować majątek różnych instytucji rosyjskich, które mają swoje siedziby na terenie Belgii i Francji.

W tej chwili jest to jedyna droga do skutecznego wyegzekwowania sądownie przyznanych odszkodowań.